Brist på praktikplatser gör att frisörelever utbildas till arbetslöshet

Överetableringen av frisörutbildningar på gymnasiet gör att många elever inte får möjlighet att göra praktik och därmed inte blir behöriga att arbeta som frisörer. Många elever går rakt ut i arbetslöshet efter utbildningen. Handelsanställdas förbund och Sveriges frisörföretagare kräver nu svar från utbildningsminister Jan Björklund om hur kontrollen av frisörutbildningarna sker.

Handels och Sveriges frisörföretagare konstaterar i ett brev till utbildningsministern att antalet utbildningsplatser på frisörprogrammet har ökat under flera år och nu kraftigt överstiger efterfrågan på utbildade frisörer. I år beräknas 2.700 frisörelever utexamineras, trots att det bara finns behov av 700 nya frisörer. Överetableringen av frisörutbildningar har på många håll skapat en akut brist på praktikplatser för eleverna.

Det är varje gymnasieskolas ansvar att se till att eleverna på yrkesprogram erbjuds praktik. Handels och Sveriges frisörföretagare vill nu veta vad utbildningsdepartementet och Skolverket gör för att kontrollera att skolorna sköter sitt uppdrag.

För mer information och intervjuer kontakta:

Linda Palmetzhofer, ombudsman Handels, tel.070-508 04 51

Ted Gemzell, vd Sveriges frisörföretagare, tel. 073-522 88 28

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar