Handelsbankens primeränta sjunker till 1,05 procent

Handelsbanken Finland sänker sin primeränta till 1,05 procent. 

Räntan sjunker 0,10 procentenheter från nuvarande 1,15 procent. Den nya primeräntan träder i kraft 15.12.2015.

Sänkningen av Handelsbankens primeränta beror på en allmänt lägre räntenivå.

Tilläggsinformation:

Nina Arkilahti, chef för Handelsbankens verksamhet i Finland
Tfn +
358 10 444 2700

Camilla Sågbom, informationschef, Handelsbanken Finland
Tfn +358
10 444 2787

Handelsbanken är en nordisk bankkoncern med global verksamhet. I dag har banken verksamhet i totalt 25 länder runtom i världen och den sysselsätter drygt 11 000 personer. Banken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, vilket gör Handelsbanksaktien till den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985.

I Finland har Handelsbanken 46 kundkontor runtom i landet, huvudkontorsverksamheten i Helsingfors samt bankens finans-, fond- och livförsäkringsbolag, Capital Markets-verksamheten, Handelsbanken Kapitalförvaltning och Private Banking samt Handelsbanken Custody som svarar för värdepappersförvarstjänsterna. Handelsbanken Finland hade 614 medarbetare i slutet av år 2014.

Prenumerera