Årsstämma i Handelsbanken den 21 mars 2018

Svenska Handelsbanken AB (publ) kallar till årsstämma onsdagen den 21 mars 2018, klockan 10.00 i Grand Hôtels Vinterträdgård, ingång Royal, Stallgatan 4, Stockholm.

På agendan finns bland annat styrelsens utdelningsförslag om en ordinarie utdelning om 5,50 kronor per aktie samt en extra utdelning om 2,00 kronor per aktie.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter är omval av Jon-Fredrik Baksaas, Pär Boman, Anders Bouvin, Kerstin Hessius, Jan-Erik Höög, Ole Johansson, Lise Kaae, Fredrik Lundberg, Bente Rathe och Charlotte Skog. Karin Apelman har avböjt omval. Som ny styrelseledamot föreslår valberedningen Hans Biörck. Valberedningen föreslår vidare att Pär Boman omväljs till ordförande i styrelsen.

Hans Biörck är styrelseordförande i Skanska och föreslagen styrelseordförande i Trelleborg samt styrelseledamot i Bure Equity AB, Henry Dunkers Stiftelse och Crescit Asset Management AB. Hans Biörck har under åren 2001-2011 varit vice VD och finansdirektör i Skanska. Dessförinnan har Hans Biörck bland annat varit CFO i Autoliv och innehaft olika finansiella befattningar inom Esselte. Hans Biörck är född 1951.

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB och PricewaterhouseCoopers AB till revisorer.

För ytterligare information se bifogad kallelse som den 12 februari 2018 införs i Post- och Inrikes Tidningar och som finns tillgänglig på Handelsbankens webbplats handelsbanken.se/bolagsstamma.

För ytterligare information, kontakta:

Pär Boman, styrelsens ordförande
Telefon: 08-22 92 20, e-post:
pabo01@handelsbanken.se

Klas Tollstadius, styrelsens sekreterare
Telefon: 08-701 29 01, e-post:
klto01@handelsbanken.se

För mer information om Handelsbanken hänvisas till www.handelsbanken.se

Taggar:

Om oss

Handelsbanken