Årsstämma i Handelsbanken den 23 mars

Svenska Handelsbanken AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) onsdagen den 23 mars 2011, klockan 10.00 i Grand Hôtels Vinterträdgård, ingång Royal, Stallgatan 4, Stockholm.

På agendan finns bland annat utdelningsförslaget om 9 kronor per aktie samt ett förslag från styrelsen om nytt återköpsmandat samt om emission av personalkonvertibler.

 När det gäller val av styrelseledamöter föreslås omval av direktör Hans Larsson (som ordförande), direktör Jon Fredrik Baksaas, banktjänsteman Ulrika Boëthius, bankdirektör Pär Boman, bankdirektör Tommy Bylund, direktör Göran Ennerfelt, direktör Lone Fonss Schroder, direktör Jan Johansson, direktör Fredrik Lundberg, direktör Sverker Martin-Löf, direktör Anders Nyrén och direktör Bente Rathe.

För ytterligare information se bifogade kallelse som den 11 februari införs i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar.

För ytterligare information, kontakta:

Hans Larsson, styrelsens ordförande
telefon: 08-701 30 50, e-post:
hala17@handelsbanken.se

Robert Vikström, styrelsens sekreterare
Telefon: 08-701 13 01, e-post:
rovi02@handelsbanken.se

För mer information om Handelsbanken hänvisas till www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera