Årstämma i Handelsbanken den 20 mars 2013

Svenska Handelsbanken AB (publ) kallar till årsstämma onsdagen den 20 mars 2013, klockan 10.00 i Grand Hôtels Vinterträdgård, ingång Royal, Stallgatan 4, Stockholm.

På agendan finns bland annat utdelningsförslaget om 10,75 kronor per aktie.

När det gäller val av styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Jon Fredrik Baksaas, Pär Boman, Tommy Bylund, Lone Fønss Schrøder, Jan Johansson, Ole Johansson, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén, Bente Rathe och Charlotte Skog. Valberedningen föreslår vidare att nuvarande vice ordförande Anders Nyrén väljs till ordförande i styrelsen efter Hans Larsson som avböjt omval.

För ytterligare information se bifogade kallelse som den 8 februari 2013 införs i Post- och Inrikes Tidningar och som finns tillgänglig på Handelsbankens webbplats handelsbanken.se/bolagsstamma.

För ytterligare information, kontakta:
 
Hans Larsson, styrelsens ordförande
telefon: 08-22 92 20, e-post:
hala17@handelsbanken.se


Klas Tollstadius, styrelsens sekreterare
Telefon: 08-701 29 01, e-post:
klto01@handelsbanken.se

För mer information om Handelsbanken hänvisas till:
www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar