Bliwa övertar SPPs bestånd av PLUSgrupp

SPP har beslutat att överlåta sitt bestånd av grupplivförsäkringen PLUSgrupp till Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt. Innan detta sker krävs Finansinspektionens medgivande. Överlåtelsen innebär inga förändringar för de försäkrade.
 
Målsättningen är att PLUSgrupp-beståndet ska kunna överföras till Bliwa Livförsäkring den
1 januari 2004. Därför lämnades en ansökan om detta in till Finansinspektionen fredagen den 14 november.
 
Bytet av försäkringsgivare innebär inga förändringar för de cirka 15 000 försäkrade. Villkor och premier påverkas inte av överlåtelsen.
 
SPPs bestånd av grupplivförsäkringar utgör en liten och därmed kostsam del av vår verksamhet. Den kombinationen skulle i förlängningen innebära högre premier, säger Gustaf Axelsson, chef för SPPs gruppförsäkring.
 
Bliwa Livförsäkring har idag en väl fungerande organisation samt system för effektiv hantering av gruppförsäkring. Vi expanderar nu inom gruppförsäkringsmarknaden och ett steg i denna expansion är att vi vill överta PLUSgrupp-beståndet, säger Kristina Åkerstrand, vd i Bliwa Livförsäkring.
 
Bliwa är specialiserade på att administrera personförsäkring inom gruppförsäkringsområdet och kan därför göra detta på ett mer kostnadseffektivt sätt. SPP kan härigenom fokusera på att utveckla kärnverksamheten - sparförsäkringar inom tjänstepensionsområdet.
 
Frågor besvaras av:
Jan Ahlström, chef Affärsstöd Företag, SPP/Handelsbanken Liv, 08-556 854 85
Kristina Åkerstrand, vd, Bliwa Livförsäkring, 08-696 22 13
Johan Lagerström, informationschef, SPP/Handelsbanken Liv, 070-265 80 14
Ellinor Jakobson, informationschef, Bliwa Livförsäkring, 08-696 22 12
 
 
Bliwa Livförsäkring är ett litet men starkt försäkringsbolag, specialiserat på personförsäkring inom gruppförsäkringsområdet, med mer än 50 års branscherfarenhet och god ekonomi som stabil grund. Ytterligare information finns på www.bliwa.se

Bliwa övertar SPPs bestånd av PLUSgrupp.pdf

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera