Chefsutnämningar i Handelsbanken

Till vVD och chef för rörelsegrenen Pension & Försäkring har från 1 januari 2004 utsetts Stefan Nilsson. Han är för närvarande VD för SPP. Dessförinnan var han vVD i Handelsbanken och chef för Regionbanken Norra Norrland.
 
Till ny VD för SPP från 1 januari 2004 har styrelsen i SPP utsett Göran Holgerson. Han har närmast varit vVD för Handelsbanken Liv och dessförinnan arbetat inom kontorsrörelsen i Handelsbanken.
 
Nuvarande VD i Handelsbanken Liv, Barbro Johansson, uppnår ordinarie pensionsålder den 31 december 2003. Till hennes efterträdare har utsetts Hans Hagman. Han är nu regionchef för Handelsbanken Livs och SPPs gemensamma säljorganisation i regionen Södra Norrland.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Lars O Grönstedt, koncernchef, tfn: 08-22 92 20, eller
Lars Lindmark, chef koncerninformation, tfn: 08-701 10 36
Johan Lagerström, informationschef SPP/Handelsbanken Liv,
tfn: 08-613 2242
 
 
Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar