Flaggningsmeddelande

Handelsbankens Pensionsstiftelse har sålt 400.000 aktier i Addtech AB. Efter försäljningen har Handelsbankens Pensionsstiftelse 1 500 000 aktier vilket motsvarar 3,9 % av rösterna och 5,4 % av kapitalet.

För ytterligare information kontakta <br>Bankdirektör Peter Engdahl, 070 - 550 79 55 <br>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera