Första säkra Internetköpet genomfört– Susanne Lundmark köpte Internetbok med sitt Visakort i det svenska SET-projektet

Idag genomfördes den första transaktionen i det svenska SET-projektet. Projektet är ett samarbete mellan FöreningsSparbanken, Handelsbanken, Postgirot Bank och S-E-Banken, och syftar till att göra kontokortsköp på Internet säkra. Susanne Lundmark köpte en bok om Internet från Telias butik på Internet. Just nu ges runt 50 bankanställda möjlighet att använda SET-systemet för att få kunskap om systemet. Inom några veckor kommer bankerna att ansluta privatpersoner och därmed öppna upp för de första publika transaktionerna.

FöreningsSparbanken, Handelsbanken, Postgirot Bank och S-E-Banken
– som just nu i samarbete med Visa driver ett av de största europeiska pilotprojekten med SET-standarden – kommer inom några veckor att kunna ansluta svenska privatpersoner och säljföretag för säker handel på Internet. Det svenska SET-projektet har idag runt 50 bankanställda som är anslutna till projektet. De bankanställda använder just nu systemet genom att köpa varor från några anslutna butiker. Inom några veckor planerar de deltagande bankerna att sätta igång handeln för de privatpersoner som då har anslutit sig och fått sina certifikat.

– Det är mycket glädjande att ha genomfört den första transaktionen idag. Detta innebär att bankerna nu kan garantera säkra och trygga betalningar över Internet för både handlare och kunder, och vi hoppas att handeln tar fart ordentligt, säger Ingemar Kjellberg, projektledare för SET-projektet.

Omfattande satsning i Sverige
Pilotprojektet tillämpar säkerhetsstandarden SET (Secure Electronic Transaction) som utvecklats av Visa och MasterCard. Den baseras på krypteringsteknik, vilket möjliggör att kortnumret och annan köpinformation kan sändas mycket säkert över öppna nätverk som Internet. I Sverige kommer upp till 8000 innehavare av Visakort från någon av de fyra deltagande bankerna kunna betala med sitt kontokort
i de närmare 30 svenska Internetbutiker som under pilottiden kommer att delta i projektet. Företagen och kortinnehavarna kommer att anslutas i omgångar.

Vad krävs för att ansluta sig?
För att kunna handla säkert med SET-standarden i pilotprojektet krävs att personen har ett Visakort från någon av de fyra bankerna, samt en PC med Internetuppkoppling. Dessutom behövs ett så kallat certifikat som är ett elektroniskt Visakort, vilket man kan få från någon deltagande bank. Vilken typ av Visakort (bank-, betal- eller kreditkort) som krävs skiljer sig från bank till bank.

För vidare information, kontakta:

Lars Wikström, chef för Handelsbankens korttjänster, tel 08-701 45 01
Kjell Brattström, presschef, tel 08-701 24 08.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera