God anslutning i Handelsbankens optionsprogramEnligt styrelsens beslut är lösenkursen 178:50 kronor, priset för varje option 11 kronor och löptiden till och med den 25 november 2004. Genomsnittlig kurs för Handelsbankenaktier av serie A var 111:83 kronor under den mättid som inföll under anmälningsperioden. Värdering av optionerna har gjorts av Alfred Berg Fondkommission AB, varvid som lösenkurs angivits ett intervall om 176 - 181 kronor. Handelsbanken Markets har i sin värdering kommit till ett liknande resultat. Styrelsen bedömer att värderingarna kan anses ha skett på affärsmässig grund.

För ytterligare information kontakta: <br> <br>Lars Lindmark, chef Informationsavdelningen <br>tel: 08-22 92 20, mobil: 070-595 85 80 <br>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera