Handelsbanken: Flaggning

De av Handelsbanken förvaltade fonderna har minskat sitt innehav i WM-Data. Det sammanräknade innehavet i WM-Data uppgår därefter till 17 376 379 aktier, vilket utgör 4,69 % av kapitalet och 2,71 % av rösterna.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Stefan Roos, Handelsbanken Fonder, tfn: 08-701 2209
 
 
Handelsbanken förvaltar fonder genom fondbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbankens Bofondförvaltning och SPP Fonder.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar