Handelsbanken: Ny konjunkturprognos: Överdriven oro


Den amerikanska ekonomins kraftiga inbromsning har fått effekter på hela världsekonomin. Global BNP-tillväxt i år kommer därför se betydligt svagare ut efter toppåret 2000. Men svackan blir kortvarig – redan nästa år ser vi starkare global efterfrågan drivet av en kraftig återhämtning i USA. Fed är därmed nära räntebotten och redan under första halvåret 2002 kan vi få se stramare penningpolitik igen. Även i Euroland ser vi en avmattning men fallet i tillväxten är betydligt mildare än i USA. Inflationen fortsätter dessutom att vara ett bekymmer för ECB varför vi väntar oss att styrräntan hålls oförändrad i år.

Fortsatt stark tillväxt – om än i något mildare form
Även i Sverige syns svaghetstecken i ekonomin i form av kraftigt fall i industribarometern och ett sämre orderläge men en kraftig sysselsättningsökning i tjänstebarometern visar att det också finns styrketecken. Hushållen har blivit något försiktigare men en god inkomstutvecklingen, bland annat till följd av kraftiga skattesänkningar 2002, bäddar för en fortsatt bra konsumtionstillväxt. Vi väntar oss också, efter ett något svagare år 2001, att Sverige skördar nya export- och investeringsframgångar. IT och i synnerhet telekom med utbyggnad av tredje generationens mobiltelefoni i Europa bör ge svensk ekonomi ett betydande positivt bidrag.

Räntor upp
Inflationen har precis börjat vakna till liv i Sverige men än dröjer det innan vi får se inflationen mer permanent kring eller över Riksbankens 2-procentsmål. Vi väntar oss därför att Riksbanken dröjer med en räntehöjning till oktobers inflationsrapport då vi sannolikt har sett tydliga tecken på en global konjunkturuppgång och accelererande svensk inflation. Kronan har gått kräftgång men i takt med att världsekonomin vänder upp och börsen stabiliseras tror vi att investerarna söker sig tillbaka till svenska tillgångar med starkare krona som följd.
Stockholm den 22 februari 2001
Jan Häggström, Chefsekonom

Hela pressmeddelande inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.

För mer information: telefon 08-701 1097, mobil 070-761 4366

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera