Handelsbanken: Stadshypotek sänker den fasta räntanLåneräntor gällande fr o m den 9 oktober 2001

Till villor
1 års fast ränta 5,25%
2 års fast ränta 5,55%
3 års fast ränta 5,90%
5 års fast ränta 6,40%
8 års fast ränta 6,80%
10 års fast ränta 6,95%
Rörlig ränta 5,40 %


Till bostadsrätter
1 års fast ränta 5,75 %
2 års fast ränta 6,05 %
3 års fast ränta 6,40 %
5 års fast ränta 6,90 %
8 års fast ränta 7,30 %
10 års fast ränta 7,45 %
Rörlig ränta 5,90 %


Räntan för lån till fritidshus motsvarar villaräntan +0,75%.

Aktuella räntor för Stadshypotekslån med Räntetak lämnas av Handelsbankens kontor.

Frågor besvaras av <br>Bengt Edholm, Finansavdelningen, telefon 08-701 52 20 eller <br>Claes Norlén, telefon 08-701 36 16. <br>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera