Handelsbanken bildar en enhet för Investor relations

Handelsbanken bildar en ny enhet inom centrala informationsavdelningen som ska ha till uppgift att ansvara för bankens Investor relations, dvs kontakterna mellan företagsledningen och värdepappersmarknaden. Vidare ska enheten handha bankens löpande kontakter med ratinginstituten.Till chef för enheten har utsetts Gustaf Elmstedt, för närvarande rörelsechef i bankens region Södra Sverige. Han tillträder tjänsten i början av april.

Ytterligare information lämnas av

Lars Lindmark, chef för centrala informationsavdelningen,

telefon 08-701 10 36.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera