Handelsbanken blir clearingbank för ECU

1997-12-03

Som ett led i Handelsbankens förberedelser inför den europeiska monetära unionen (EMU) och introduktionen av den nya gemensamma valutan euro blir Handelsbanken clearingbank för korgvalutan ECU (European Currency Unit) den 2 februari 1998.

ECU-clearingen hanteras av ECU Banking Association (EBA) och omfattar för närvarande 49 stora banker som gemensamt driver clearingen i samarbete med S.W.I.F.T. och BIS.

European Currency Unit (ECU) är en korg av valutor från 12 europeiska länder och används för finansiella affärer och kommersiella betalningar. ECU-clearingens omsättning motsvarar drygt 400 miljarder kronor dagligen. Från den 1 januari 1999 ersätts ECU med euro och omsättningen förväntas då öka radikalt.

Ytterligare information lämnas av Lars O Grönstedt, chef för utvecklingsavdelningen, telefon 08-701 16 33 Ellen Johnn, projektledare, telefon 08-701 28 99.

BIS - Bank for International Settlements
S.W.I.F.T. - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication


Copyright 1997 © Svenska Handelsbanken

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera