Handelsbanken har emitterat en första grön obligation

Handelsbanken har givit ut en femårig grön senior obligation på marknaden till ett sammanlagt belopp av 500 miljoner euro. 

Obligationen har emitterats enligt bankens nya ramverk för gröna obligationer, som nyligen lanserades. Ramverket har fått högsta betyg av det oberoende institutet Cicero, Centrum för internationell klimatforskning. 

Pengarna från Handelsbankens gröna obligationer kommer att användas för utlåning till tydligt definierbara investeringar som leder till låga koldioxidutsläpp och en klimatbeständig framtid. Det handlar till exempel om investeringar i rena transporter, hållbart skogsbruk, gröna byggnader, förnybar energi och hållbar vattenhantering.

Intresset på marknaden var mycket stort för bankens första gröna obligation och den blev mer än tre gånger övertecknad.

Vi är väldigt glada över det stora gensvaret på marknaden och intresset från såväl svenska som internationella investerare. Genom att ge ut en grön obligation blir vårt fokus på klimatförändringen och andra hållbarhetsfrågor än tydligare, säger Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef i Handelsbanken.För ytterligare information kontakta:
Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef, + 46 8–701 50 32, +46 70–732 57 53
Lars Höglund, chef Investor Relations +46 8–701 51 70, +46 70–345 51 70
Johan Wallqvist, presschef, + 46 8–701 80 47, +46 72–206 34 50För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se 

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar