Handelsbanken har fått koncession för BergensbankenKöpet av Bergensbanken ökar balansomslutningen i Handelsbanken Norge med över 50%. Antalet kunder blir över 100.000.

Marknadsandelen i Bergen - Norges näst största stad - blir väsentligt större och kommer att uppgå till ca 15%. Bergensbanken har sex kontor i Bergen. Handelsbanken har sedan tidigare ett kontor i Bergen.

För ytterligare information kontakta: <br> <br>Björn-Åke Wilsenius, chef Handelsbanken Norge, <br>tel: +47 22 94 08 70 <br>Lars Lindmark, chef Informationsavdelningen, <br>tel: 08 22 92 20, mobil: 070 595 85 80 <br>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera