Handelsbanken har hittills återköpt drygt 24 miljoner egna aktier


24 000 200 aktier fördelat på 1 664 400 A aktier och 22 335 800 B aktier. Det totala antalet aktier i Handelsbanken uppgår till
714 746 940.

Bakgrund
Bankens bolagsstämma och styrelse beslöt den 14 april 2000 att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma 2001 återköpa 50 miljoner av bankens stamaktier av serie A och/eller B. Förvärven görs på OM Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande marknadspris, och sammanlagt för högst 4 miljarder kronor.

Ytterligare information lämnas av: <br> <br>Lennart Francke, chef för Ekonomiavdelningen, <br>tel 08-22 92 20, e-post: lefr01@handelsbanken.se <br> <br>Bengt Ragnå, chef för Investor Relations, <br>tel 08-701 12 16, e-post: bera02@handelsbanken.se <br> <br>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera