Handelsbanken har sålt sitt innehav i SCA

Handelsbanken har avyttrat 15 145 124 A-aktier i Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA, vilka motsvarade 2,1 procent av kapitalet och 10,3 procent av rösterna.

Affären innebär att banken kommer att redovisa en realisationsvinst på cirka 1,2 miljard kronor, vilken kommer påverka bankens resultat positivt i det fjärde kvartalet 2015. Försäljningen innebär ingen ökning av bankens egna kapital då aktierna redovisats som AFS-tillgång och marknadsvärderats i bankens bokföring. 

Som en följd av försäljningen minskar de riskvägda tillgångarna och bankens kärnprimärkapitalrelation beräknas påverkas positivt med cirka 0,4 procentenheter.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Hallåker, chef för Investor Relations i Handelsbanken, 08 – 701 10 00,
070 – 266 29 95
Johan Wallqvist, presschef i Handelsbanken, 08 – 701 80 47,
072 – 206 34 50
Johan Lagerström, informationschef i Handelsbanken, 08 – 701 13 95,
070 – 265 80 14

Informationen är sådan som Handelsbanken ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2015 klockan 07.58. För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar