Handelsbanken innehav av egna aktier

Handelsbanken har den 5 juli 2004 dragit in 400 aktier av serie A och 21 359 125 aktier av serie B. Handelsbanken äger därmed 23 745 953 aktier av serie B. Detta motsvarar 3,42 procent av antalet aktier och 0,36 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i Handelsbanken uppgår till 693 387 415.
 
I samband med indragningen har en fondemission skett genom överföring av balanserade vinstmedel till aktiekapital. Aktiens nominella värde har därmed ökat från 4,00 kr till 4,15 kr.
 
 
För ytterligare information kontakta:         
Nicklas Grip, chef för Regelverksgruppen,  tfn: 08-701 3256 eller
Johan Bark, Equities, Handelsbanken Capital Markets, tfn: 08-701 3114

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera