Handelsbanken köper brittisk kapitalförvaltare

Handelsbanken har förvärvat den brittiska förmögenhetsförvaltaren Heartwood.

 – Handelsbanken växer stadigt i Storbritannien, särskilt bland kunder med höga krav på kvalificerad kapitalförvaltning. Den här affären gör det nu möjligt att ytterligare bredda vårt erbjudande till dessa kunder, säger Anders Bouvin, chef för Handelsbanken i Storbritannien.

Heartwood förvaltar cirka 15 miljarder kronor. Bolaget har verksamhet i London och Tunbridge Wells. De erbjuder tjänster som diskretionär förvaltning, finansiell rådgivning och pensionslösningar. Genom köpet av Heartwood får Handelsbanken en viktig plattform för ytterligare tillväxt inom sparområdet.

– Vi har följt Heartwood ett tag och imponerats av deras syn på förmögenhetsförvaltning. Precis som Handelsbanken prioriterar Heartwood nöjda kunder framför sålda produkter. Det är det bästa sättet att bygga en lönsam affär, säger Anders Bouvin.

Storbritannien är Handelsbankens snabbast växande marknad. Det finns idag 147 kontor i landet och ett nytt tillkommer var åttonde arbetsdag.

Köpet av Heartwood, som blir ett helägt dotterbolag i Handelsbanken, kräver klartecken från berörda brittiska finansiella myndigheter samt Heartwoods aktieägare. Förvärvet har till en början marginell påverkan på Handelsbankens finansiella ställning.   
          

För ytterligare information kontakta:
Richard Winder, Head of Communications UK,
+44 207 578 8271, +44 7791 096 631
Mikael Hallåker, Chef Investor Relations i Handelsbanken, 08-701 56 63, 070-266 29 95

Informationen är sådan som Handelsbanken ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2013 klockan 06.48.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Taggar:

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar