Handelsbanken lanserar lån med Räntetak

Nu finns en ny möjlighet till trygg boendefinansiering – Handelsbankens Stadshypotekslån med Räntetak.

Räntetak gör det möjligt att kombinera den rörliga räntan med den trygghet som en fast ränta innebär. Under en femårsperiod följer räntan korträntan men går aldrig över en i förväg garanterad högsta ränta.

Om den korta marknadsräntan sjunker sänks räntan på lånet. Skulle däremot räntan stiga är man skyddad mot räntehöjningar över Räntetaket. Räntetaket är nämligen den högsta räntan lånet kan få under hela sin femåriga löptid.

Lånet räntejusteras var tredje månad och räntan är kopplad till `Stibor 90 dagar`. Stibor-räntan annonseras i dagspressen vilket gör det lätt att följa ränteutvecklingen.

Det finns ingen lägsta gräns för vad räntan på lånet kan vara under löptiden. Räntetaket bestäms däremot när lånet utbetalas. För närvarande är räntetaket 7,75 % och den totala räntekostnaden för ett villalån med Räntetak är 5,95 %.

Långivare är Stadshypotek och lånet erbjuds vid alla Handelsbankskontor.

Ytterligare information lämnas av
Michael Zell, VD i Stadshypotek, telefon 08-701 5410 eller
Jan-Erik Persson, chef för Privatmarknad i Stadshypotek,
telefon 08-701 5573.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera