Handelsbanken lanserar nya fondsidor på Internet, www.handelsbanken.se/fonder"Sparande handlar numera mycket om fonder. Nästa år, när premiepensionen kommer, blir fondsparande än mer i fokus. Vi vill ge våra sparare en bra information", säger Handelsbanken Fonders VD Peter Engdahl.

På Internet är Handelsbankens fonder sorterade i geografisk form, Fondkartan, och i risknivå, Fondkompassen. Härifrån kommer besökaren på ett enkelt sätt till respektive fondblad.

Varje besökare kan lägga upp egna fondfavoriter, även konkurrenters fonder, och direkt på första sidan följa dessa varje gång man kommer in på fondsidorna.

Under rubriken Fondnyttigt redogörs för en rad intressanta aspekter på sparande, t ex hur man kan gå till väga för att sätta samman ett personligt anpassat sparande. Under samma rubrik publiceras även ett månatligt marknadsbrev.

För ytterligare information kontakta: <br>Peter Engdahl, VD Handelsbanken Fonder, tel 08-701 2630. <br>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera