Handelsbanken lanserar Ramverk för gröna obligationer

Handelsbanken publicerar i dag ett Ramverk för gröna obligationer och tillkännager sin avsikt att ge ut gröna obligationer.

Klimatförändringen är en av de största och mest hotfulla utmaningar som den moderna världen står inför. Minskade utsläpp av växthusgaser är nödvändigt och kommer att kräva betydande förändringar av både konsumtion, transporter och energiproduktion på global nivå.

–Handelsbanken tar sitt ansvar gentemot de lokalsamhällen och de länder där vi är verksamma. Vi strävar efter att minska den påverkan vi har på både människor och på planeten, säger Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef i Handelsbanken.

Övergången till klimatbeständiga och hållbara ekonomier med låga koldioxidutsläpp kräver investeringar i rena transporter, hållbart skogsbruk, gröna byggnader, minskade föroreningar, förnybar energi och hållbar vattenhantering. Handelsbanken främjar den övergången genom att införa dessa kategorier i sitt Ramverk för gröna obligationer.

En årlig rapport kommer att publiceras som förklarar klimatpåverkan av de finansierade projekten. Den första rapporten är planerad till våren 2019.

En oberoende utvärdering av Ramverket har gjorts av Cicero, Centrum för internationell klimatforskning. Cicero har lämnat en ”second opinion” och ger sitt högsta betyg, Dark Green. Det innebär att de projekt och lösningar som kommer att finansieras av Handelsbanken inom Ramverket för gröna obligationer motsvarar en långsiktig vision om låga koldioxidutsläpp och en klimatbeständig framtid.För ytterligare information kontakta:
Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef, + 46 8–701 50 32,+46 70–732 57 53
Lars Höglund, chef Investor Relations +46 8–701 51 70, +46 70–345 51 70
Johan Wallqvist, presschef, + 46 8–701 80 47, +46 72–206 34 50

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se 

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar