Handelsbanken Liv höjer återbäringsräntan


Handelsbanken Liv har beslutat att fr o m 1 februari höja återbäringsräntan, före avdrag för driftskostnader och skatt, till 11% från nuvarande 9%.

För ytterligare information kontakta: <br>Barbro Johansson, vd Handelsbanken Liv, tel: 08-613 22 84 <br>eller Göran Holgerson, rörelsechef Handelsbanken Liv, tel: 08-613 20 54. <br>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera