Handelsbanken Markets omstrukturerar sin ränte- och valutahandel i Finland.

Handelsbanken Markets har beslutat att, från den 30 april avseende

valutahandel och från den 29 juni avseende räntehandel, flytta sin prissättning och bearbetning av storkunder från Helsingfors till Stockholm och London.Genom beslutet tar Handelsbanken Markets ytterligare ett steg för att utveckla sin affärsverksamhet, att vara ledande på den nordiska marknaden och erbjuda ett heltäckande sortiment av produkter, analyser och rådgivningstjänster.Den ränte- och valutaverksamhet som kommer att finnas i Finland kommer att ingå i Handelsbankens regionala verksamhet och främst inriktas mot medelstora företag och institutioner.Sedan många år har vår tradingverksamhet i Sverige haft detta upp-lägg. Det har visat sig vara mycket effektivt ur såväl kundens som bankens synvinkel.Omstruktureringen av tradingverksamheten är också ett led i bankens

förberedelser inför introduktionen av euron. Via Helsingfors, London och Stockholm kommer Handelsbanken Markets att kunna erbjuda sina kunder ett stort utbud av euro-relaterade produkter och tjänster inom såväl valuta- som räntehandeln.Personalen som berörs av beslutet kommer att fortsätta arbeta inom

Handelsbanken, internationellt eller i Finland.

För ytterligare information:

Pertti Hiltunen, chef Handelsbanken Markets Trading,

Petri Hatakka, stf chef Handelsbanken Markets Trading

Carl-Axel Olsson, regionchef Handelsbanken Finland.

Samtliga nås på Tel + 358 9 166771.Om oss

Handelsbanken

Prenumerera