Handelsbanken öppnar bankverksamhet i Polen


I förra veckan erhöll Bank Svenska Handelsbanken ( Polska ) S.A. tillstånd att bedriva bankverksamhet.

Verksamheten inom banken, som har ett aktiekapital på 200 MPLN, kommer att inriktas mot nordiska företag med verksamhet i Polen samt polska företag med verksamhet i Norden. Banktjänsterna som tillhandahålls är de för företag vanligen förekommande, d v s inlåningstjänster, kort- och långfristiga krediter, domestika betalningar och utlandsbetalningar, cash management samt valutahandel.

General Manager för banken är Raimo Valo.
Hans e-mail adress är: rava01@handelsbanken.se

Adress och telefon till banken är :

Bank Svenska Handelsbanken ( Polska ) S.A.
Wisniowy Business Park E,
ul. Ilzecka 26
02 - 135 Warszawa
Tfn. + 48 22 87 87 387
Fax. + 48 22 87 87 388

För ytterligare information kontakta: <br> <br>Olle Lindstrand, Handelsbanken Markets International Banking, Stockholm,tfn: +46 8 701 2742, eller <br>Lars Lindmark, chef Handelsbankens Informationsavdelning, Stockholm, tfn: +46 8 701 1036 <br>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera