Handelsbanken publicerar i dag hållbarhetsredovisning för 2017

Handelsbankens hållbarhetsredovisning för 2017 kommer i dag att finnas tillgänglig på bankens webbplats handelsbanken.se/ir.


För ytterligare information kontakta:
Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef, +46 8–701 50 32
Johan Wallqvist, presschef, +46 8
–701 80 47, +46 72–206 34 50
Lars Kenneth Dahlqvist, Investor Relations, +46 8
701 10 18, +46 70–566 41 09


Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 klockan 12.10 CET. För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Taggar:

Om oss

Handelsbanken