Handelsbanken satsar på tillväxt inom pensionsområdet - utgående pensioner sänks inte, insättningsavgiften slopas för dem som flyttar sin pension från andra bolag

Handelsbanken Liv sänker tills vidare inte pensioner under utbetalning. I andra svenska livbolag får spararna själva ta underskotten - oavsett om utbetalningarna sänks eller inte. Men Handelsbanken Liv är vinstutdelande. Där drabbas inte någon sparare av en bibehållen nivå på utbetalningarna. Det är Handelsbankskoncernen som står för åtagandet.

Samtidigt slopar Handelsbanken Liv tillsvidare premieavgiften i samband med att försäkringskapital flyttas till Handelsbanken Liv.
 
Inför nästa års utbetalningar har Handelsbanken Liv beslutat att tills vidare inte sänka utgående pensioner för de sparare som har traditionell försäkring. Handelsbanken Liv täcker, vid behov, det underskott som kan uppstå i den så kallade återbäringsdelen av försäkringen. Flera bolag, ömsesidiga eller drivna enligt ömsesidiga principer, har valt att sänka utgående pensioner av rättviseskäl. I Handelsbanken Liv är inte detta något problem eftersom ingen sparare subventionerar någon annan. Att inte sänka pensionerna beräknas minska Handelsbankskoncernens resultat för 2003 med 229 miljoner kronor. Avsättningen belastar i sin helhet det fjärde kvartalet 2003, men antas motsvara  kostnaden för att bibehålla  pensionsutbetalningarna på en oförändrad nivå under en femårsperiod. Detta är dock ingen garanti, varför Handelsbanken Livs solvens inte påverkas.
 
"Vi vill visa på skillnaderna mellan det vinstutdelande Handelsbanken Liv och de andra, ömsesidigt drivna livbolagen, och vem som egentligen betalar vad. I bolagen som drivs enligt ömsesidiga principer finns bara spararnas pengar. De får stå för alla risker och underskott - egna och andras. I Handelsbanken Livs modell tar bolaget över en väsentlig del av dessa risker" säger Lars O Grönstedt, koncernchef i Handelsbanken.
 
Handelsbanken Liv täcker alltid upp eventuella underskott i det garanterade kapitalet, vilket är unikt i branschen. Förra året betalade Handelsbanken Liv in över 100 mkr på olika försäkringstagares konton. Dessutom stod bolaget för underskottet i  drift- och riskresultatet, vilket förra året innebar en belastning på Handelsbanken Livs resultat med drygt 90 mkr- ett belopp som i ett ömsesidigt drivet företag hade belastat försäkringstagarna. Men naturligtvis är avsikten med ett vinstutdelande företag att det ska ge vinst. Hade Handelsbanken Liv inte gjort avsättningen på 229 mkr beräknas resultatet för 2003 blivit ett överskott på cirka 125 mkr. Detta under förutsättning att nivåerna på aktiekurser och räntor är oförändrade fram till årsskiftet. Bedömningen kvarstår att vid en årsavkastning på mellan 6% - 6,5% ska Handelsbanken Livs bidrag till koncernens resultat vara 150 - 200 mkr.
 
 Att Handelsbanken Liv nu valt att skjuta till ytterligare medel ser banken som en marknadsinvestering.
 
"Nöjdare kunder är en förutsättning för bättre tillväxt. Vi räknar med att ännu fler nu får upp ögonen för Handelsbanken Livs modell, som innebär en ökad trygghet och en ökad rättvisa för försäkringstagarna" säger Lars O Grönstedt.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Lars O Grönstedt, koncernchef, tfn: 08 - 22 92 20
Lars Lindmark, chef informationmsavdelningen,  tfn: 08 - 701 10 36
Bengt Ragnå, chef Investor Relations, tfn: 08 -  701 12 16

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar