Handelsbanken startar hedgefondFör att skapa förutsättningar för detta ger Hedgefondens fondbestämmelser stor frihet att använda olika finansiella instrument och strategier i förvaltningen. Fonden kan exempelvis tjäna pengar på aktier som sjunker i pris genom sk blankning, vilket innebär att fonden säljer aktier som man inte äger, men har lånat, för att sedan köpa tillbaka aktierna till ett lägre pris.

- De flexibla placeringsmöjligheterna skapar förutsättningar för en god värdetillväxt. Samtidigt kan kunderna uppnå en ökad riskspridning genom att välja Hedgefonden, framhåller Magnus Jacobsson, fondförvaltare.

Stora förvaltningsresurser läggs på fonden, som får fyra förvaltare med sammanlagt drygt 60 års erfarenhet av kapitalförvaltning. Förvaltarna är:
- Magnus Jacobsson. Tidigare bl a chef för förvaltningen av Handelsbankens europeiska aktiefonder.
- Frank Larsson. Har arbetat som chef för förvaltningen av Handelsbankens nordiska aktiefonder.
- Peter Werme, som bl a arbetat som förvaltare av SEB:s hedgefond.
- Tommy Ålander. Lång erfarenhet av aktie- och ränteförvaltning samt hedgefondsliknande produkter.

- Hedgefonden har bl a genom möjligheten att erhålla en positiv avkastning oavsett aktiemarknadens utveckling en mycket intressant inriktning. Sett över en längre tid har hedgefonder generellt lyckats uppnå en bättre avkastning i förhållande till den risk man tagit än såväl aktiefonder som obligationsfonder. För långsiktiga kunder som söker en god värdetillväxt till en rimlig risknivå kan Hedgefonden vara ett attraktivt alternativ, säger Joachim Spetz, VD för Handelsbanken Fonder.

Fonden kommer att handlas den sista bankdagen i varje månad. Köp och försäljning av andelar i fonden ska anmälas senast 5 bankdagar före handelsdagen. Den första insättningen i fonden måste uppgå till minst 50.000 kr och följande insättningar minst 10.000 kr.

Sista anmälningsdag för sparande i fonden från start är den 24 oktober.

Mer information lämnas av: <BR>Joachim Spetz, VD Handelsbanken Fonder, tel. 08 / 701 2979 <BR>Torsten Johansson, chef för Investment management inom Handelsbanken Kapitalförvaltning, tel 08 / 701 5179 <BR> <BR>Ytterligare information, bl a i form av internet-TV, <BR>som presenterar Hedgefonden, finns på Handelsbanken Fonders Internetsida <a href=http://www.handelsbanken.se/fonder>http://www.handelsbanken.se/fonder</a>. <BR>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera