Handelsbankens bud på Stadshypotek...

Pressmeddelande från Handelsbanken 1996-12-16

961216Handelsbankens bud på Stadshypotek var enligt pressmeddelande den 12 december 1996 villkorat av bl a att Handelsbanken skulle erhålla vissa uppgifter om Stadshypoteks verksamhet, och att dessa inte skulle ändra bankens uppfattning om bolaget. Detta villkor är nu uppfyllt.


Om oss

Handelsbanken

Prenumerera