Handelsbankens del av buffert 27 miljarder kronor

Med anledning av gårdagens promemoria från Finansinspektionen där stabilitetsläget i de fyra svenska storbankerna belystes vill Handelsbanken göra ett förtydligande.

I promemorian anger Finansinspektionen också att de fyra storbankerna tillsammans kan minska sina kapitalbaser med cirka 90 miljarder kronor utan att bryta mot de lagstiftade kapitalkraven.
 
Handelsbankens del av denna buffert på 90 miljarder var vid halvårsskiftet 27 miljarder kronor.
 
- Vår finansiella ställning relativt marknaden är således mycket stark. Sätter man vårt buffertkapital i relation till vår affärsvolym blir den bilden ännu tydligare, säger Ulf Riese, CFO på Handelsbanken.
 
Handelsbankens buffert är 35 procent högre än kapitalkravet enligt gällande övergångsregler. Motsvarande siffra beräknad enligt de nya Basel II-reglerna, exklusive övergångsregler, uppgår till cirka 100 procent.
 
I promemorian från Finansinspektionen angavs att de fyra storbankerna kan klara kreditförluster på 10 procent i Baltikum. Handelsbankens utlåning i Baltikum är försumbar och kreditförluster i regionen skulle, oavsett förluststorlek, ha obetydlig inverkan på bankens finansiella ställning
 
 
För ytterligare information kontakta:
 
Ulf Riese, CFO                                
08-22 92 20
 
Mikael Hallåker,
chef Investor Relations  08-701 29 95
mobil: 070-266 29 95
 
Johan Lagerström, presschef                    
08-701 13 95
mobil: 070-265 80 14

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar