Handelsbankens delårsrapport januari - juni 2010

Sammanfattning januari - juni 2010, jämfört med januari - juni 2009

 • Resultatet efter skatt för total verksamhet ökade till 5 426 mnkr (5 294) och resultatet per aktie uppgick till 8,73 kr (8,49)
 • Primärkapitalet ökade till 86,6 mdkr (83,2) och primärkapitalrelationen enligt Basel II steg till 14,8% (12,6)
 • Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet uppgick till 12,8% (13,1)
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade till 7 331 mnkr (7 251)
 • Intäkterna minskade till 15 662 mnkr (16 606) och kostnaderna minskade till -7 411 mnkr  (-7 520)
 • Banken refinansierade redan under första halvåret en obligationsvolym på 170 mdkr motsvarande samtliga förfall till februari 2011 och likviditetsreserven översteg 550 mdkr
 • Räntenettot minskade till 10 398 mnkr (11 031)
 • Medelvolymen utlåning sjönk med 2% och hushållsinlåningen i Sverige steg med 4%
 • Provisionsnettot steg med 10% till 3 971 mnkr (3 595)
 • Kreditförlustnivån minskade till 0,12% (0,23) och kreditförlusterna uppgick till -920 mnkr (-1 835)

Sammanfattning andra kvartalet 2010, jämfört med första kvartalet 2010

 • Resultatet efter skatt för total verksamhet minskade till 2 573 mnkr (2 853) och resultatet per aktie uppgick till 4,14 kr (4,59)
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet minskade till 3 539 mnkr (3 792)
 • Intäkterna minskade till 7 653 mnkr (8 009) och kostnaderna ökade till  -3 745 mnkr (-3 666)
 • Kreditförlusterna minskade till -369 mnkr (-551) och kreditförlustnivån sjönk till 0,09% (0,14)
 • Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet uppgick till 12,0% (13,5)
 • Medelvolymen utlåning ökade med 18 mdkr och volymen kreditlöften med 13 mdkr

 

Ytterligare information lämnas av:
Pär Boman, Koncernchef
telefon 08-22 92 20

Ulf Riese, CFO
telefon 08-22 92 20

Mikael Hallåker, chef Investor Relations
telefon 08-701 29 95, miha11@handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken