Handelsbankens delårsrapport januari – juni 2013

Sammanfattning januari – juni 2013, jämfört med januari – juni 2012

 • Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 9% till 7 161 mnkr
  (6 594) och resultatet per aktie steg till 11,29 kr (10,54)
 • Rörelseresultatet ökade med 2% till 9 059 mnkr (8 871)
 • Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet uppgick till 14,2% (14,3)
 • Intäkterna steg med 2% till 18 040 mnkr (17 705)
 • Räntenettot uppgick till 13 214 mnkr (13 135)
 • K/I-talet uppgick till 46,5% (46,6)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,07% (0,07)
 • Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel II ökade till 18,2% (16,1) och enligt Basel III
  uppgick kärnprimärkapitalrelationen till 17,8%
 • Bankens likviditetsreserv översteg 750 mdkr

Sammanfattning andra kvartalet 2013, jämfört med första kvartalet 2013

 • Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 7% till 3 695 mnkr (3 466) och resultatet per aktie steg till 5,82 (5,47)
 • Rörelseresultatet steg med 9% till 4 723 mnkr (4 336)
 • Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet steg till 15,1% (13,8)
 • Intäkterna ökade med 5% till 9 240 mnkr (8 800)
 • Kostnaderna ökade med 1% till -4 215 mnkr (-4 182)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,07% (0,06)

Från klockan 06.30 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida www.handelsbanken.se/ir

Ytterligare information lämnas av:

Pär Boman, verkställande direktör och koncernchef
telefon 08-22 92 20

Ulf Riese, CFO
telefon 08-22 92 20

Mikael Hallåker, chef Investor Relations
telefon 08-701 29 95, miha11@handelsbanken.se

Informationen är sådan som Handelsbanken ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2013 klockan 06.30.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till www.handelsbanken.se


Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar