Handelsbankens delårsrapport januari - mars 2012

Sammanfattning januari - mars 2012, jämfört med januari - mars 2011

 • Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 14% till 3 348 mnkr
  (2 932) och resultatet per aktie steg med 14% till 5,36 kr (4,71)
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 16% till 4 571 mnkr (3 930)
 • Rörelseresultatet i Kontorsrörelsen utanför Sverige ökade med 63% och översteg för första gången en miljard kronor i ett kvartal
 • Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet steg till 13,8% (13,2)
 • Intäkterna ökade med 12% till 8 866 mnkr (7 938)
 • Räntenettot ökade med 19% till 6 560 mnkr (5 507)
 • K/I-talet förbättrades till 45,2% (47,4)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,07% (0,06)
 • Primärkapitalrelationen steg till 19,1% (17,2). Kärnprimärkapitalrelationen steg till 16,4% (14,5)
 • Samtliga obligationsförfall till och med första kvartalet 2013 är förfinansierade och den totala likviditetsreserven översteg fortsatt 700 mdkr
 • Banken har beslutat att starta en fjärde regionbank i Storbritannien

Sammanfattning första kvartalet 2012, jämfört med fjärde kvartalet 2011

 • Periodens resultat efter skatt för total verksamhet steg med 10% till 3 348 mnkr
  (3 046) och resultatet per aktie uppgick till 5,36 kr (4,88)
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 11% till 4 571 mnkr (4 110)
 • Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet uppgick till 13,8% (13,0)
 • Intäkterna ökade med 6% till 8 866 mnkr (8 374)
 • Räntenettot steg med 3% till 6 560 mnkr (6 357)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,07% (0,06)

Från klockan 9.00 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida www.handelsbanken.se/ir

Ytterligare information lämnas av:

Pär Boman, Koncernchef
telefon 08-22 92 20

Ulf Riese, CFO
telefon 08-22 92 20

Mikael Hallåker, Chef Investor Relations
telefon 08-701 29 95, miha11@handelsbanken.se

För mer information om Handelsbanken hänvisas till www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken