Handelsbankens delårsrapport januari – mars 2013

Sammanfattning januari – mars 2013, jämfört med januari – mars 2012

 • Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 6% till 3 466 mnkr (3 265) och resultatet per aktie steg till 5,47 kr (5,23)
   
 • Rörelseresultatet minskade med 3% till 4 336 mnkr (4 458)
   
 • Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet uppgick till 13,8% (14,1)
   
 • Intäkterna minskade till 8 800 mnkr (8 866)
   
 • Räntenettot uppgick till 6 541 mnkr (6 560)
   
 • K/I-talet steg till 47,5% (46,4)
   
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,06% (0,07)
   
 • Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel II ökade till 18,0% (15,8) och enligt Basel III steg kärnprimärkapitalrelationen till 17,5% (14,6)
   
 • Banken förlängde förfinansieringen och samtliga obligationsförfall till och med juni 2014 är förfinansierade
   
 • Bankens likviditetsreserv översteg 750 mdkr

Sammanfattning första kvartalet 2013, jämfört med fjärde kvartalet 2012

 • Justerat för fjärde kvartalets återföring av skatt ökade periodens resultat efter skatt med 25%
   
 • Till följd av återföring av tidigare bokförd skatt i jämförelsekvartalet minskade periodens rapporterade resultat efter skatt för total verksamhet med 19% till 3 466 mnkr (4 284)
   
 • Rörelseresultatet ökade med 10% till 4 336 mnkr (3 948)
   
 • Intäkterna sjönk med 1% till 8 800 mnkr (8 891) och kostnaderna minskade med 8% till -4 182 mnkr (-4 546)
   
 • Justerat för valutakurseffekter och dageffekter ökade räntenettot med 3%
   
 • Resultatet per aktie minskade till 5,47 kr (6,78) men justerat för återförd skatt i det fjärde kvartalet steg resultatet per aktie med 22%
   
 • Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet uppgick till 13,8% (17,5)
   
 • Kreditförlustnivån minskade till 0,06% (0,09)
    

Från klockan 6.30 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida www.handelsbanken.se/ir

  
Ytterligare information lämnas av:

Pär Boman, verkställande direktör och koncernchef
telefon 08-22 92 20

Ulf Riese, CFO
telefon 08-22 92 20

Mikael Hallåker, chef Investor Relations
telefon 08-701 29 95, miha11@handelsbanken.se

Informationen är sådan som Handelsbanken ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2013 klockan 06.30.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till www.handelsbanken.se

Taggar:

Om oss

Handelsbanken