Handelsbankens delårsrapport januari – mars 2015

Sammanfattning januari – mars 2015, jämfört med januari – mars 2014

 • Rörelseresultatet ökade med 1% till 4 955 mkr (4 920)
 • Periodens resultat efter skatt för total verksamhet uppgick till 3 911 mkr (3 909)
 • Resultatet per aktie för total verksamhet uppgick till 6,15 kr (6,15)
 • Kärnprimärkapitalrelationen enligt CRD IV ökade till 21,1% (19,5) och den totala kapitalrelationen steg till 28,2% (24,5)
 • Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet minskade till 12,9% (14,1)
 • Intäkterna steg med 3% till 9 745 mkr (9 481)
 • Räntenettot ökade med 4% till 6 916 mkr (6 653) och i Storbritannien steg räntenettot med 38%
 • Provisionsnettot ökade med 12% till 2 310 mkr (2 060) - en ny högstanivå
 • K/I-talet ökade till 46,0% (44,8)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,07% (0,07)

Sammanfattning första kvartalet 2015, jämfört med fjärde kvartalet 2014

 • Rörelseresultatet ökade med 15% till 4 955 mkr (4 311)
 • Periodens resultat efter skatt för total verksamhet steg med 17% till 3 911 mkr (3 342) och resultatet per aktie ökade med 17% till 6,15 kr (5,26)
 • Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet steg till 12,9% (11,4)
 • Intäkterna ökade med 2% till 9 745 mkr (9 556)
 • K/I-talet sjönk till 46,0% (47,6)
 • Kreditförlustnivån minskade till 0,07% (0,16)

Från klockan 06.30 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.se/ir

Ytterligare information lämnas av:
Frank Vang-Jensen, verkställande direktör och koncernchef
telefon 08-22 92 20

Ulf Riese, CFO
telefon 08-22 92 20

Mikael Hallåker, chef Investor Relations
telefon 08-701 29 95, miha11@handelsbanken.se

Informationen är sådan som Handelsbanken ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015 klockan 06.30.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.se

Taggar:

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar