Handelsbankens delårsrapport Januari – mars 1998

Sammanfattning

Handelsbankskoncernens resultat ökade med 32 % till 2,3 miljarder kronor.

Räntabiliteten ökade till 23,2 % (19,0).

Räntenettot ökade med 13 %.

Fortsatt sjunkande kreditförluster.

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från

http://www.huginonline.se/SHBA/DR/shba98k1_se.pdf

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera