Handelsbankens delårsrapport januari-september 1998

I jämförelsetalen för 1997 ingår Stadshypotek i koncernen från och med den 26 februari 1997.


Sammanfattning

· Handelsbankskoncernens resultat ökade med 5 % till 6,1 miljarder kronor

· Räntabiliteten uppgick till 20,5 %

· Räntenettot i kontorsrörelsen ökade med 11 %

· Provisionsnettot ökade med 9 %

· Kreditförlusterna på fortsatt låg nivå

· Låg exponering mot riskområden


I jämförelsetalen för 1997 ingår Stadshypotek i koncernen från och med den 26 februari 1997. Sammanfattning · Handelsbankskoncernens resultat ökade med 5 % till 6,1 miljarder kronor · Räntabiliteten uppgick till 20,5 % · Räntenettot i kontorsrörelsen ökade med 11 % · Provisionsnettot ökade med 9 % · Kreditförlusterna på fortsatt låg nivå · Låg exponering mot riskområden Hela rapporten inklusive tabeller kan också laddas ned från <br>http://www.huginonline.se/SHBA/ ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se http://www.cisionwire.se/handelsbanken/r//handelsbankens-delarsrapport-januari-september-1998,c9345562 Följande filer finns att ladda ned: https://mb.cision.com/Main/3555/9345562/74369.pdf Handelsbanken delårsrapport januari-september 1998

Hela rapporten inklusive tabeller kan också laddas ned från <br>http://www.huginonline.se/SHBA/

Om oss

Handelsbanken