Handelsbankens publikation Risk och kapitalhantering – information enligt Pelare 3, finns tillgänglig på bankens webbplats

Från och med i dag, fredagen den 15 februari, finns Handelsbankens publikation Risk och kapitalhantering – information enligt Pelare 3 för 2012, tillgänglig på bankens webbplats handelsbanken.se/ir.

Publikationen innehåller den information om risker, riskhantering och kapitaltäckning som ska lämnas enligt kapitaltäckningslagen och som allmänt går under benämningen Pelare 3 i kapitaltäckningsregelverket (Basel II).


För ytterligare information kontakta:
Maria Hedin, chef Kreditrisk, 08-701 38 64,
Rolf Marquardt, chef Central Riskkontroll, 08-701 17 70
Mikael Hallåker, chef Investor Relations, 08-701 29 95

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera