Handelsbankens sänker förvaltningsavgiften i svenska räntefonderKorta svenska räntefonder:
Handelsbankens Räntefond
Handelsbankens SeniorBofond Ränta
Lux Ränta (SSF Swedish Short Term Assets)
Handelsbankens Statspappersfond

Långa svenska räntefonder:
Handelsbankens Avkastningsfond
Lux Avkastning (SSF Swedish Fixed Income)
Handelsbankens Obligationsfond
Lux Obligation (SSF Swedish Bonds)

Ytterligare information kan lämnas av: <br>Fredrik Luhr, marknadsansvarig Handelsbanken Fonder AB, telefon 08-701 17 32, eller <br>Greger Wahlstedt, placeringsansvarig för Handelsbankens räntefonder, telefon 08-701 27 73. <br> <br> <br>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera