Inbjudan: Handelsbanken presenterar ny rapport

Till redaktionen

Inbjudan till presskonferens

Datum: Torsdagen den 23 augusti 2007
Tid: Kl. 10.00
Adress: Blasieholmstorg 11, Stockholm
Lokal: Konferensrummet D2
Anmälan i receptionen
 
Konjunkturprognos
  • Sverige - Vikande efterfrågan från utlandet fortsätter att ha en dämpande effekt på exporten vilket så småningom bromsar investeringstillväxten. Samtidigt bör en konsumtionsboom vara nära förestående. Detta betyder fortsatt hög tillväxt de kommande åren. Sysselsättningen fortsätter att växa i snabb takt och tecken på överhettning dyker upp i fler och fler sektorer.
  • USA - De finansiella marknaderna kommer sannolikt inte att återvända till normala förhållanden om inte Federal Reserve sänker räntan. Den reala ekonomin är dock förhållandevis stark. Vår gissning är därför att den finansiella oron inte kommer att fördjupas mycket mer och att det räcker för Fed att sänka räntan med 25 punkter på nästa räntemöte den 18 september.
  • Euroområdet - Ekonomin fortsätter att tappa fart, men det sker i en kontrollerad takt. Hushållen är fortfarande mycket återhållsamma i sin konsumtion, varför de vinstrika företagen kommer att driva tillväxten ytterligare någon tid. ECB höjer räntan i september trots finansiell oro men därefter tar man en paus.
 
 
För ytterligare information kontakta
Jan Häggström, chefsekonom, tfn: 08- 701 1097, mobil 070-761 4366

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar