Kapitalförvaltningen blir en egen enhet i HandelsbankenFör att ytterligare stärka och utveckla Handelsbankens satsningar inom kapitalförvaltningsområdet har Handelsbanken beslutat att dela Handelsbanken Markets i två enheter. Den 1 mars 1998 sammanförs Handelsbanken Fonder, Kapitalförvaltning samt Depå- och kapitalplaceringstjänster till en ny enhet, Handelsbanken Kapitalförvaltning.

Till chef för den nya enheten har utsetts vice VD Björn C Andersson, för närvarande chef för Handelsbanken Markets.

Till chef för Handelsbanken Markets har utsetts vice VD Göran Björling, för närvarande chef för Centrala kreditavdelningen.

Till chef för Centrala kreditavdelningen har utsetts Lennart Francke, för närvarande ställföreträdande chef för samma avdelning. Lennart Francke har samtidigt utsetts till vice verkställande direktör i Handelsbanken.

Ytterligare information lämnas av
Björn C Andersson, telefon 08-701 10 21 eller
Göran Björling, telefon 08-701 39 25.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera