Ledningsförändring i Handelsbanken

Katarina Ljungqvist har idag utsetts till vice VD i Handelsbanken. Hon är sedan tidigare medlem av Handelsbankens koncernledning och kommer också att fortsätta i sin befattning som chef för Handelsbanken i västra Sverige.


För ytterligare information kontakta:

Pär Boman, koncernchef, 08 – 22 92 20
Johan Lagerström, informationschef, 08 – 701 13 95, mobil: 070 – 265 80 14


Informationen är sådan som Handelsbanken ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2013 klockan 06.35.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar