Ledningsförändring i Handelsbanken

Jan Amethier, Merchant Banking International, har valt att lämna banken.

För ytterligare information kontakta:

Joakim Jansson, Chef Handelsbanken Capital Markets, 08 – 22 92 20
Johan Wallqvist, Presschef Handelsbanken, 08 – 701 80 47,
072 – 206 34 50

Informationen är sådan som Handelsbanken ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2015 klockan 08.00 För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar