Ledningsförändringar i Handelsbanken

Carina Åkerström har utsetts till ställföreträdande koncernchef i Handelsbanken.
Hon är chef för Handelsbanken i Stockholm och sedan 2008 medlem av bankens Senior Management. Carina Åkerström kommer framledes dessutom att ansvara för Handelsbankens storföretagsaffär – Large Corporates. 

Elisabet Jamal Bergström har utsetts till Chief Sustainability Officer. Hon arbetar idag som chef för Hållbarhetsfrågor och kommer att ingå i bankens Senior Management. Elisabet Jamal Bergström efterträder Katarina Berner Frösdal som blir stabschef, Chief Operating Officer, för de affärsstödjande enheterna för Handelsbanken i Sverige. De tillträder sina nya befattningar den 4 oktober.

Michael Green har utsetts till Senior Advisor. Han kommer i sin nya roll bland annat ta plats i dotterbolagsstyrelser och utländska regionbanksstyrelser. Michael Green kommer dessutom arbeta med koncerngemensamma uppdrag. Han lämnar därmed sin nuvarande tjänst som chef för Handelsbanken Sverige. Han tillträder sin nya befattning den 4 oktober.

Någon ny chef för Handelsbanken i Sverige utses inte.

Istället kommer Magnus Ericson, chef för Handelsbanken i Norra Sverige, Pontus Åhlund, chef för Handelsbanken i Mellansverige, Carina Åkerström, chef för Handelsbanken i Stockholm, Katarina Ljungqvist, chef för Handelsbanken i Västra Sverige och Göran Stille chef för Handelsbanken i Sydöstra Sverige fortsättningsvis rapportera direkt till Handelsbankens VD och koncernchef Anders Bouvin.

För ytterligare information kontakta:

Anders Bouvin, koncernchef, + 46 8 – 22 92 20
Johan Lagerström, informationschef, + 46 8 – 701 13 95, + 46 70 – 265 80 14
Mikael Hallåker, chef Investor Relations + 46 8 – 701 29 95, + 46 70 – 266 29 95Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2016 klockan 08.00 CET. För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se 

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar