Ledningsförändringar i Handelsbanken

Mikael Sørensen har utsetts till chef för Handelsbankens nya regionbank i Nederländerna. Han utnämns samtidigt till vice VD i Handelsbanken och kommer att ingå i bankens koncernledning. Mikael Sørensen arbetar idag som Handelsbankens landschef i Nederländerna. (Läs mer om Nederländerna i separat pressmeddelande.)

Mikael Sørensen tillträder sin nya befattning den 6 februari.

Stefan Nilsson har utsetts till ny chef för Handelsbankens regionbank i östra Sverige. Han kommer också att ingå i Handelsbankens koncernledning. Stefan Nilsson arbetar i dag som landschef för Handelsbanken i USA. Han efterträder Mikael Westerback som blir ny landschef för Handelsbanken i Kina.

Stefan Nilsson tillträder sin nya befattning den 1 maj. Mikael Westerback tillträder sin nya befattning den 1 juni.

John Parker har utsetts till ny chef för Handelsbankens regionbank i norra Storbritannien. Han kommer också ingå i Handelsbankens koncernledning. John Parker arbetar idag som rörelsechef i Handelsbankens regionbank i södra Storbritannien. Han efterträder Tracey Davidson, som kommer att ha en nyckelroll i samband med integrationen av Heartwood i Handelsbanken. Hon fortsätter att rapportera till chefen för Handelsbanken i Storbritannien Anders Bouvin. (Läs mer om Heartwood i separat pressmeddelande.)

De tillträder sina nya befattningar den 1 mars.
      

För ytterligare information kontakta:
Pär Boman, koncernchef i Handelsbanken, 08 – 22 92 20
Johan Lagerström, informationschef i Handelsbanken, 08 – 701 13 95, 070 – 265 80 14

Informationen är sådan som Handelsbanken ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2013 klockan 07.05.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Taggar:

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar