Meddelande från Handelsbankens styrelseordförande

Anders Nyrén har idag meddelat att han lämnar sitt uppdrag som ledamot av Handelsbankens styrelse per den 30 april 2015.


För ytterligare information kontakta:


Pär Boman, styrelsens ordförande, + 46 (0)8 – 22 92 20
Johan Lagerström, informationschef i Handelsbanken, + 46 (0) 8 – 701 13 95,
+ 46 (0) 70 – 265 80 14

Informationen är sådan som Handelsbanken ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2015 klockan 07.50.För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar