Meddelande om Handelsbankens innehav i SCA (publ)

Handelsbanken äger 15 145 124 A-aktier i Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA (publ). Innehavet motsvarar 2,1 procent av kapitalet och 10,3 procent av rösterna. Handelsbanken har idag beslutat att sondera möjligheterna för en försäljning av hela aktieposten.

Sonderingen görs av Handelsbanken Capital Markets och J P Morgan.

A-aktier i SCA kan enligt bolagsordningen omvandlas till B-aktier.

För ytterligare information kontakta:

Frank Vang-Jensen, koncernchef i Handelsbanken, 08 – 22 92 20 Johan Lagerström, informationschef i Handelsbanken, 08 – 701 10 00,

070 – 265 80 14

Johan Wallqvist, presschef i Handelsbanken, 08 – 701 80 47, 072 – 206 34 50

Informationen är sådan som Handelsbanken ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2015 klockan 17.45. För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar