Ny konjunkturprognos: Svenskarna förbereder sig för köpfest

USA: Fed måste sänka räntan för att lugna marknaderna
De finansiella marknaderna kommer sannolikt inte att återvända till normala förhållanden om inte Federal Reserve sänker räntan. Den reala ekonomin är dock förhållandevis stark. Vår gissning är därför att den finansiella oron inte kommer att fördjupas mycket mer och att det räcker för Fed att sänka räntan med 25 punkter på nästa räntemöte den 18 september.
 
Eurozonen: Industrin dämpar tillväxten
Ekonomin fortsätter att tappa fart, men det sker i en kontrollerad takt. Hushållen är fortfarande mycket återhållsamma i sin konsumtion vilket lämnar åt de vinstrika företagen att driva tillväxten ytterligare någon tid. ECB höjer räntan i september trots finansiell oro men därefter tar man en paus.
 
Sverige: Allt fler tecken på överhettning
Vikande efterfrågan från utlandet fortsätter att ha en dämpande effekt på exporten vilket så småningom bromsar investeringstillväxten. Samtidigt bör en konsumtionsboom vara nära förestående. Detta betyder fortsatt hög tillväxt de kommande åren. Sysselsättningen fortsätter att växa i snabb takt och tecken på överhettning dyker upp i fler och fler sektorer.
 
Sverige: Riksbanken är för sent ute
Trots att Riksbanken höjt reporäntan med 200 räntepunkter de senaste 19 månaderna måste penningpolitiken fortfarande betraktas som expansiv. Eftersom höjningscykeln började för sent kommer inflationen sannolikt att överstiga målet 2008-2009. En tillväxt över potentiell sätter tryck på resurserna och tvingar Riksbanken att höja reporäntan till restriktivt territorium. Vi räknar med att reporäntan når 5,5 procent i början av 2009.
 
Valutor: Finansiell oro gynnar USD och sänker SEK
Intensifierad finansiell oro kan stärka USD mot EUR, men kommande räntebeslut från centralbankerna pekar på en svagare USD när oron väl bedarrat. På ett omvänt sätt kan SEK drabbas av intensifierad oro, men på lite sikt talar en aggressiv Riksbank för en markant starkare SEK mot EUR.
 
 
Jan Häggström, chefsekonom
För mer information: telefon 08-701 1097, mobil 070-761 4366
 
Hela pressmeddelandet inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar